Ataxx 64 download

This is the download page for Ataxx 64, the homebrew game by Pookae. To get the password and find out more, visit the main page about the ROM.

pom-atax.zip


Enter Password

 

AlPHA.nfo

                        o
                   __________/______
        __________  -poyZ! \_    /   /
__/\__  _______\_    /  ________|__      / ________
\  /___\__   /   _/__.--\__   |_/___/  __/__\__   \__/\__
/_ _\   _  /_\_______/   ______/  /_____\   _   \  /
 :\/_______________\   /_______|       /______________/_ _\
 :                                \/:
 : This file passed through ALPHA - Linux, Rftpd, 1ooMbit, 25Gig :
 :                                 :
 :           n64, gb, pc games ONLY!           :
 :                                 :
 :  AGS ushQ! -/- CPL ushQ! -/- EUR ushQ! -/- MNC ushQ!  :
 :                                 :
 `-----------------------------------------------------------------'

FILE_ID.DIZ

ROM Name: Ataxx64
Author: Pookae ([email protected])
Type: Strategy board game
Players: 1-4
Sound: None
Questions/comments/bugs: [email protected]

POM99.NFO

  ---------------------------------------------------------------------

     <- You are about to experience one of the entries of ->

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p..m.p.o.m ÜÜÜÜÜÜÜ o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o
o.m.p.o.m.p. ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ ..p.o. ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ü o. ²Ü o.m.p.o.m.p.o.m.p o m
m.p.o. ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ± o ÜÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ß ÛÛ±²ÜÜ .o.m.p.o.m.p.o.m.p
p.o. ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ü ßÛÛÛÛÛÛß ÜÜ ßÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛ±²Ü p.o.m.p.o.m.p.o
o. ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ßßß ÜÜ ÛÛÛÛ±²Ü ßÛÛÛÛ Û°°Û ÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ü .m.p.o.m.p.o.m
 ÜÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ûß Üܱ±±²Û ÛÛÛÛÛÛ±²ÝÞÛÛÝÞ°°°°ÝÞÛ ÞÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±² .p Ü m.p.o.m.p
ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ß ÜÛ°°°°±²Û ÛÛÛÛÛÛÛ±² ÛÛÛ Û°°Û Ûß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±² ÜÛ±² .o.m.p.o
ÞÛÛÛÛÛÛÛ±² ÜÜÛ°°°°°°±²Û ÛÛÛÛÛÛÛ±² ßÛÛ ß±±ßÜß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ÜÛÛÛÛ±²Ü .p.o.m
 ÛÛÛÛÛÛ±²ÝßÛ°°°°°°°°±²Û ÛÛÛÛÛÛÛÛ±² ßÛÛÜÜÜÜß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ü .m.p
p ÛÛÛÛÛÛ±²ÝÞÛ°°°°°°±²ß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±² ÛÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ü .o
o. ÛÛÛÛÛÛ±² ÛÛ°±²ßß Üܲ ßÛÛÛÛÛÛÛ±² ÛÛÛÛß ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ²±ÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±² .m
m. ÛÛÛÛÛÛ±²Ü ßßß ÜÛÛÛ°² m.ÛÛÛÛÛÛ±² ÜÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛÛÛ±²ßßÛÛ±ß .ÞÛÛÛÛÛÛÛÛ±² p
p.o ÛÛÛÛ±²ßßß ÜÛÛÛÛÛÛ°² p.ÛÛÛÛÛ±² ÜÛÛÛÛÛ ÛÛÛÛÛÛÛÛ±² .o. Û o. ÛÛÛÛÛÛÛÛ±²Ýo
o.m. ÛÛß .p.o.ßÛÛÛÛÛ°²Ý o.ÛÛÛÛ±² p ßßßß ÜÛÛÛÛÛÛ±² o.m. Ü m.p ÛÛÛÛÛÛÛÛ±²m
m.p.o.m.p.o.m.p.ÛÛÛÛ°² . ÛÛ±²ß  o.m.p ÛÛÛÛÛ±² .o.m.p.o.m.p.o. ßÛÛÛÛÛÛ±²Ý
p.o.m.p.o.m.p.o.ÞÛÛ°²Ý ÜÛ±ß p.o.m.p. ÛÛÛ±² .p.o.m.p.o.m.p.o.m.p. ßÛÛÛÛÛ±²
o.m.p.o.m.p.o.m.pÞÛ°² ßßßß p.o.m.p.o ±²ßß .p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m. ßßßßßß
m.p.o.m.p.o.m.p.o.°²Ý.o.m..o.m.p.o. ß .m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o.m.p.o
p.o.m.p.o.m.p.o.  ß                   p.o.m.p.o.m.p.o.m
o.m.p.o.m.p.o. .--ß-P-R-E-S-E-N-C-E---O-F---M-I-N-D---. .m.p.o.m.p.o.m.p
m.p.o.m.p.o.m. (  the dextrose demo competition '99  ) .p.o.m.p.o.m.p.o
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ `--------------------------------------' ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

       <- The N64 Demo Competition that delivers ->

Articles across the web

This is the download page for Ataxx 64, the homebrew game by Pookae. To get the password and find out more, visit the main page about the ROM. AlPHA.nfo o __________/______ __________ -poyZ! \_ / / __/\__ _______\_ / ________|__ / ________ \ /___\__ / _/__.--\__ |_/___/ __/__\__ \__/\__ /_ _\ _ /_\_______/ ______/ /_____\ […]
Article published on N64 Squid

Search

Subscribe to the mailing list

Follow N64 Squid

 • RSS Feed
 • YouTube

Random featured posts